Kaebustega tegelemise kord


Teraapiagrupp OÜ klientidel on võimalus anda anonüümset tagasisidet või esitada kaebusi tegevuskohtades olevasse kinnisesse postkasti. Lisaks saavad kliendid arvamusi kirjutada ka kodulehel olevasse tagasiside andmise lahtrisse või kirjutades arvamuste raamatusse, mis asub Tuglase 5, klientidele nähtavas kohas laual.

Ettevõte analüüsib järjepidevalt saadud tagasisidet ja esitatud kaebusi ja nende põhjuseid ning töötab välja korrigeerivaid, ennetavaid tegevusi vea kordumise vältimiseks.

Vajadusel määratleb ennetavad tegevused ja jälgib nende rakendumist juhtkond. Kaebuseid menetletakse hiljemalt 30. päeva jooksul ning selle eest vastutab juhatus. Kaebused fikseeritakse ettevõtte tõendusdokumentide kausta ning nende lahenduskäik ja tulemused lisatakse sinna juurde.


Juhul kui klient soovib saada kaebuse või ettepaneku kohta asutuse poolset tagasisidet, siis on vajalik tagasiside vormistamisel jätta kliendil oma kontaktandmed.